" The Medium is the Message "
-  Marshall McLuhan.
1958
 
Sundsvalls Tidning
Sweden
 
by
 
 Aje Morelius
journalist/artwriter
 
 
" Ture Sjolander fastslår, att fotografin är en egen konstart, och som kan drivas lika långt konstnärligt som vilken annan som helst konstart,  t. ex. måleriet eller skulpturen."
 
"FOTOGRAFIEN KONSTNÄRLIGT UTTRYCKSMEDEL"
" Övergår målaren en dag till att skulptera är det väl ingen som tvivlar att han ur det nya materialet kan ge uttryck för sin konstnärlighet. Men om samme man under sitt sökande efter uttryck tar kameran till hjälp och med fotografiet förkunnar sitt budskap blir många betänksamma.
Denna åsikt om konsten innebär att alla som målar eller skulpterar är konstnärer. 
Konsekvensen blir att
 det är uttrycksmedlet som är konst och inte det som uttrycks i det. "
 
 
" Jag uppfattar fotograferingen som en egen självständig konstart och tror på dess enorma utvecklingsmöjligheter i framtiden som självständig konstart."
 
 
 
 
Signatur "Morris"
Aje Morelius
Sundsvalls Tidning - 4 September, 1958.